Ynglŷn â'n ffatri menter ar y cyd

Roedd ein ffatri menter ar y cyd yn arbenigo mewn cynhyrchu dillad nofio a dillad chwaraeon, a all reoli costau cynhyrchu yn well, rheoli ansawdd cynnyrch i'r graddau mwyaf, a chyflymu'r ymateb i gyflenwad y farchnad. Ar hyn o bryd, mae mwy na 2300 o weithwyr yn y ffatri, ac mae ardal y gweithdy yn fwy na 4,000 metr sgwâr.

Ar ddechrau sefydlu'r cwmni, mae wedi castio tîm rheoli technegol hynod effeithlon a galluog, wedi sefydlu system gwasanaeth cynhyrchu cynhwysfawr, ac wedi buddsoddi'n helaeth mewn cyflwyno llinellau cynhyrchu uwch, peiriannau torri awtomatig, peiriannau taenu ac offer blaenllaw eraill. Y dyddiau hyn, mae amrywiaeth o beiriannau gwnïo dillad ac offer argraffu aruchel ar gael yn rhwydd. Mae yna 6 llinell ymgynnull gyffredin, 36 peiriant arbennig pedair nodwydd a chwe gwifren, allbwn misol o fwy na 200,000 o ddarnau.

FACTORY TOUR (1) (1)

FACTORY TOUR (1) (1)

Mae gan ein ffatri fwy na 180 o dechnegwyr, a QC proffesiynol profiadol yn gyfrifol am arolygu ar adeg cynhyrchu canol a chyn eu cludo, gwnewch yn siŵr eu bod yn cynnal ansawdd uchel ar gyfer cleientiaid.

Er mwyn cefnogi archebion bach gan Amazon neu gyfanwerthwyr bach eraill, gwnaethom baratoi digon o stoc o bron bob dyluniad mewn warws y gellid ei gyflenwi o fewn sawl diwrnod, rydym yn croesawu chi yn gynnes i ymweld â'n cwmni i gael trafodaeth fusnes bellach os yn bosibl.